PAYMENT METHOD

Domestic shipping: LATUI ATELIER accepts payment method via bank transfer. After order completion, please make the transfer via bank account number within 12 hours, we will confirm the order's success when the transaction is successful.

Worldwide shipping: Please contact LATUI ATELIER via IG/FB or drop an email via LATUIATELIER@GMAIL.COM for furthur information.

-

Đơn hàng nội địa: LATUI ATELIER chỉ chấp nhận thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng. Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng vui lòng hoàn tất thanh toán chuyển khoản trong vòng 12h. LATUI ATELIER xác nhận đơn hàng thành công và tiến hành giao hàng khi đơn hàng đã được thanh toán thành công.

Đơn hàng quốc tế: Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua FB/IG hoặc email latuiatelier@gmail.com để được hướng dẫn thêm.